Waiting Train

 

 

Hier een wat grotere foto. De slingerbeweging wordt via een palrad en wormwiel overgebracht op het wijzerwerk.Ieder 28ste seconde wordt de pal uit het rad gelicht, de overbrenging staat dan even stil, en precies op de 30ste seconde wordt de lichter via de electromagneet weggetrokken waardoor de aandrijving weer plaatsvindt. De puls komt van een hoofdklok, de “master” die nevenwerken ,”slaves” per 30 seconden een puls geeft.De “Waiting Train” is dus zelf eigenlijk geen klok, want meet geen tijd, maar is eerder een motor.

Here a somewhat larger picture. The motion of the pendulum is transmitted by a pawl and wormwheel to the hands.Every 28th second the pawl is lifted out of the wheel, the transmissoin is halted for a moment and exactly on the 30th second the lever is pulled away by the electromagnet, permitting the transmission again. This puls is every 30 seconds given by a so called master clock to “slaves”. So actually the  Waiting Train is not a clock, because it’s not measuring time, but a motor.