stemvorkklok (tuning fork clock)

 

Stemvorkklok

Tuning fork clock

       

In deze klok is een stemvorkje de oscillator in plaats van een slinger of balans.

De uitvinder is Bulova die het systeem in een horloge , de “Accutron” toepaste eind jaren vijftig.

Deze uurwerken tikken niet maar zoemen.

In onbruik geraakt na de toepassing van het kwartskristal

In this clock a small tuning fork is the oscillator, instead of a pendulum or balance.

Invented by Bulova, who applied the system in the “Accutron” wrist watch end fifties.

These movements do’nt tick but hum.

Out of use after the appliance of quartz.