Campiche

 

 

    CAMPICHE

Deze klok werd door Henri Campiche uit Genève in 1898 uitgevonden. Hij heeft slechts één rad, dat bij iedere slingering naar rechts van de meterslinger een tand wordt verzet. Loodrecht op de tandkrans bevindt zich een zilveren pen die eens per minuut eerst het contact van de andrijfspoel links sluit waardoor de slingerstaf een puls krijgt door middel van een lange pen, en dan het contact van de nevenwerken sluit, waardoor deze een minuut worden verzet.

This clock was invented by Henri Campiche of Geneva in 1898. It has only one wheel,  at every swing to the right of the seconds pendulum moving one tooth. Perpendicular on the wheel is a silver pin closing one time per minute the contact of the driving coil left in the clock by which the pendulum gets its impuls by means of a long pin,hitting the pendulum rod, and then the contact of the slave clocks, advancing them one minute. 

      

                                   aandrijving                              nevenwerk