Gent C 7 en Synchronome

 

Dit is een Gent C7,het hart van iedere Gent installatie. Iedere 30 seconden valt een val-arm op een nokje aan de slinger, waardoor deze zijn impuls krijgt. Met het vallen van de arm sluit ook het contact, de elektromagneten worden bekrachtigd en de val-arm wordt weer teruggezet. Tegelijk met het sluiten van het contact worden nevenuurwerken en eventuele andere apparaten van een impuls voorzien.

Nevenapparatuur is in serie geschakeld en behoeft een stroomsterkte van 220 mAmp.Deze klok heeft behalve een halve minuut-contact tevens een secondencontact.Bij iedere heen en weer gaande slingerbeweging sluit het contact en worden de secondenwijzers van nevenwerken verzet.Overigens een lawaaiig gebeuren. 

De stroomsterkte voor de half minuut nevenwerken wordt geregeld met de schuifweerstand links onder, de schuifweerstand rechts onder is voor de seconden-nevenwerken.

Veel informatie over Gent is te vinden op:

http://pulsynetic.eu/

This is A Gent C7, the heart of any Gent installation.Every 30 seconds a gravity arm drops on a notch on the pendulum rod to keep the pendulum moving.The dropping of the arm also closes the contact , the electromagnets are energised, resetting the gravity arm. Accessory equipment is connected in series and needs 220 millamps. This clock has, in addition to the 30 seconds contact, also a one-second contact.  The moving of the pendulum in both directions closes this contact, moving the seconds hands. After all a noisy happening.The current for the half minute equipment is regulated by the resistor on the left, while the resistor on the right side regulates the current for the second- hand slaves.

Lots of information about Gent can be found at http://pulsynetic.eu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote concurrent van Gent was de firma Synchronome. Hieronder een Synchronome “Master” en een “distribution board”, dat het mogelijk maakte per etage reparaties te verrichten of klokken gelijk te zetten, zonder dat de klokken op andere etages stil kwamen te staan.