Poole en Barr

                                                       Poole en Barr


 Dit Amerikaanse klokje dateert uit de jaren dertig van de vorige eeuw. In 1937 werden de activiteiten van Poole voortgezet door Barr, net als Poole een dochter van de Morse Chain Company.Het mechanisme bleef ongewijzigd.Let op het waterpasje op de voet van de klokken.


This American clock dates from the thirtees of the past century. In 1937 the activities of Poole were continued by Barr, like Poole a subsidiary of the Morse Chain Company.The design remained unchanched.Look at the water-level in the foot of the clock.


  De klokken lopen op drie 1,5 Volt batterijen die bij de Poole in de zuil aan de achterkant zitten.Zuil en voet zijn uit bakeliet vervaardigd, een kunsthars uit de tijd van vóór het plastic. Bij de Barr zitten de batterijen in een messing huis.


These clocks run on three  1,5 Volt D-cells,contained at the Poole by the column at the back.Column and pediment are made of bakelite, a resin from the times before plastic was invented. At the Barr the batteries are in a brass box.


De aandrijving van de slinger geschiedt door een valarm, die naar beneden komt als de slingeruitslag afneemt en via een roller de slinger dan een impuls geeft. Bij het vallen van de arm sluit het contact waardoor een electromagneet de valarm terugzet.Dit gebeurt ongeveer om de 30 hele slingeringen, dat is 2880 keer per etmaal en 1.051.200 keer per jaar!


The pendulum is driven by a gravity arm, dropping when the amplitude of the pendulum deminishes and then giving an impuls to the pendulum by a roller.When the gravity arm drops the contact closes and the arm is reset.This happens about every 30 whole swingings, that is 2880 times per 24 houres and 1.051.200 per year!
 
de elektromagneet is hier verwijderd


electromagnet removed here