Magneta-Inducta

Deze Zwitserse Inducta dateert uit 1947 maar werd al in 1902 uitgevonden door de Zwitser Martin Fischer. Het gewicht rechts (8 kg) drijft niet alleen het uurwerk aan maar ook de dynamo links boven, die bij deze klok iedere minuut een puls genereert die 20 nevenklokken een minuut kan verzetten.

This Swiss “Inducta”dates from 1947 but was invented already in 1902 by the Swiss Martin Fischer.The weight on the right ( 8 kg) not only drives the movement but also the dynamo upper left, generating an impuls every minute, putting 20 slave clocks forwards.

Zicht op de dynamo.De gele draadjes lopen naar het motortje dat periodiek het gewicht ophijst, hoewel dat ook met de hand kan worden gedaan.

View on the dynamo.The yellow wires run to the AC motor, lifting the weight periodically, be it that this also can be done by hand.

Een inducta nevenwerk met hieronder het zeer lichte en daardoor kwetsbare mechaniek

An Inducta slave work with (below) the very light and vulnerable mechanism.

Een Art-Deco Magneta nevenwerk

An Art Deco Magneta slave