FAVAG

 

FAVAG

Favag is een Zwitsers merk en stamt rechtstreeks af van de uitvinder van de elektrische klok op het Europese vasteland, Matthäus Hipp. Favarger zette de fabriek van Hipp in Neuchâtel voort en vermeldde trots op zijn uurwerken: “Favarger et Cie, successeurs de Hipp”. Mijn Favag dateert uit de jaren 30 van de vorige eeuw en heeft nog immer het door Hipp uitgevonden contact dat pas sluit als de slingeruitslag beneden een bepaalde waarde komt, waardoor de slinger zo min mogelijk wordt gestoord. Deze moederklok heeft een contactwiel waarmee op gezette tijden kerkklokken werden geluid. De afwerking is subliem.

Favag is a Swiss trade mark and descends in a straight line from the inventor of the electric clock on the European continent, Matthäus Hipp. Favarger continued the Hipp factory in Neuchâtel and mentioned on his movements: “Favarger et Cie, successeurs de Hipp”. My Favag dates from the thirties of the last century and still shows the contact, invented by Hipp, only closing when the pendulum comes below a certain amplitudo, disturbing the pendulum as llittle as possible. This master clock has a contac wheel to toll church bells at certain times.