Nevenwerken (slave clocks)

 

Nevenwerken

Het voordeel van elektrische klokken boven mechanische is niet zozeer het ontbreken van de noodzaak ze op te hoeven winden, als wel de mogelijkheid met één klok talloze nevenwerken aan te drijven.

Engelse nevenwerken worden “slaves”genoemd, de hoofdklok is de “master” en ze werken onafhankelijk van de richting van de stroom.

Continentale werken krijgen veelal pulsen die per minuut van polariteit wisselen en bevatten altijd een permanentmagneet die het armatuur een pool geeft. Aanvankelijk waren de magneten apart te zien, later werd het armatuur zelf een magneet.

 

The advantage of electric clocks to mechanic ones is not the lacking of the necessity of regular winding but the possibility to drive numerous daughter clocks.

English daughter clocks are called “slaves” , the driving clock is the “master”. The slaves work independent of the direction of the current.( unipolar).

Continental daughter clocks often get pulses changing every minute of polarity. In that case they always contain a permanent magnet, giving a magnetic pole to the armature. In the beginning of these clocks the magnets were to be seen separately, later the armature itself became a magnet.

 

      

     Brillié                                      Bohmeyer                               David Perret  

 

                                                           

 Paul Garnier                                               Synchronome silent

 

           

Synchronome                                                                       Gent Silent Triangle