Frank Holden

Deze klokjes zijn ontworpen door de in Engeland werkzame, van origine Amerikaanse elektrotechnisch ingenieur Frank Holden. Het linker is uit 1909, het rechter uit 1919.Eigenlijk was hij werkzaam bij een Britse dochteronderneming van General Electric en hield zich bezig met het produceren en testen van elektriciteitsmeters. Klokken deed hij er maar bij.

Voor uitgebreidere informatie:wp.clockdoc.org

ga naar “documentation” , ” maker” en kies Holden

 

These clocks have been designed by Frank Holden, an electrotechnical engineer, who worked in England but was born in the U.S.A. The left one dates from 1909, the right one from 1919. Actually he worked for a subsidiary company of General Electric and was engaged with the production and testing of electricity meters. Clocks were just a sideline.

further information:wp.clockdoc.org

go to “documentation” then ” maker” and choose Holden