Homepage

Collectie elektrische klokken van

Hans Vrolijk

Op deze site staan mijn leukste elektrische klokken.Ik laat je met deze site hopelijk delen in mijn enthousiasme.

Het zijn elektromechanische uurwerken uit de tijd vóór de massale introductie van de Quartz-klokken.

Bovenaan deze bladzijde, in de zwarte balk, staan de verschillende categorieën

Contact? Mijn mailadres: jjhvrolijk[at]solcon.nl

COPYRIGHT:

Ik claim geen copyright op deze foto’s; als je ze gebruikt is het aardig als je vermeldt waar ze vandaan komen.

De geschiedenis en werkingvan het elektrisch uurwerk aan de hand van fraaie animaties vind je op:

http://www.electric-clocks.nl/clocks/nl/

 

Hier mijn Gent C40A “waiting train” torenklokinstallatie,waar ik erg trots op ben. 

Veel meer en gedetailleerder foto’s zijn te vinden op:http://www.flickr.com/photos/vrolijksclocks/

 

 

 

On this site you’ll find the electric clocks in my collection that I like most. I hope to share my entousiasm with you by this site.The clocks are electromechanical timepieces from the period  before the mass introduction of the quartz clocks.

At the top of this page, the black bar list the different categories.

You may contact me at : mail jjhvrolijk[at]solcon.nl

COPYRIGHTS


I do’nt claim copyrigts on these photo’s, so you are free to use them. It would be nice if you mention where they are from.

The history and the way electric clocks work are demonstrated by the beautiful animations on:

 http://www.electric-clocks.nl/clocks/nl/

Here is my Gent tower clock installation of which I am very proud.

Many more pictures with  details will be found on

http://www.flickr.com/photos/vrolijksclocks/